MAKSĀTNESPĒJAS KONTROLES DIENESTS

Tieslietu ministra pārraudzībā esoša valsts iestāde  

09:22:12

Mūsu kontakti

Mārstaļu iela 19, Rīga, LV-1050
Kā mūs atrast?


Tālrunis: 6 7099100
Fakss: 6 7099118
E-pasts:
mkd@mkd.gov.lv

SEKO LĪDZI JAUNUMIEM


Twitter kontā: 
@maksatnespejaFacebook kontā:

Mediju jautājumiem:
6 7099158

Dokumentu iesniegšana

Maksātnespējas kontroles dienests nodrošina elektroniskā pasta ziņojumu (ar pievienotām datnēm) saņemšanu, kuru kopējais lielums nepārsniedz 25MB.


Mēs pieņemam elektroniski parakstītus dokumentus:

Esi atbildīgs:
FINANŠU DARĪJUMU DARBA GRUPA: noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana un terorisma un ieroču izplatīšanas finansēšanas apkarošana.Sākums Administratori Eksaminācija

Eksaminācija

Saskaņā ar Maksātnespējas likuma 16.1 panta pirmo daļu personas, kuras vēlas ieņemt maksātnespējas procesa administratora (turpmāk – administrators) amatu, pārbauda eksaminācijas komisija, kuru ieceļ tieslietu ministrs. Savukārt minētā panta ceturtā daļa noteic, ka eksaminācijas komisija pieņem arī administratora kārtējo kvalifikācijas eksāmenu (turpmāk – kvalifikācijas eksāmens).

Ministru kabineta 2017. gada 30. maija noteikumu Nr. 288 "Maksātnespējas procesa administratora pretendentu apmācības, eksaminācijas kārtība, eksaminācijas komisijas darbības kārtība un maksātnespējas procesa administratoru amatā iecelšanas, atbrīvošanas, atcelšanas un atstādināšanas no amata un amata darbības apturēšanas kārtība" 27. punkts noteic, ka eksaminācijas komisija par šo noteikumu 3. punktā paredzētajām jomām sagatavo tēmu katalogu, ko apstiprina eksaminācijas komisijas sēdē. Maksātnespējas kontroles dienests apstiprināto eksāmena tēmu katalogu ievieto savā tīmekļvietnē.

Ievērojot minēto, zemāk publicēts Eksaminācijas komisijas 2017. gada 27. jūnija sēdē apstiprinātais tēmu katalogs "Maksātnespējas procesa administratoru pretendentu eksāmena un maksātnespējas procesa administratoru kvalifikācijas eksāmena tēmu katalogs", 2019. gada 25. jūnija sēdē apstiprinātie grozījumi tēmu katalogā "Grozījumi Maksātnespējas procesa administratoru pretendentu eksāmena un maksātnespējas procesa administratoru kvalifikācijas eksāmena tēmu katalogā", kā arī tēmu kataloga konsolidētā versija.

Tēmu kataloga mērķis ir atvieglot gatavošanos eksāmenam, norādot tēmas, par kurām tiks sagatavoti eksāmena jautājumi.


Aptauja

Vai ārkārtas situācijas laikā ir bijuši kādi sarežģījumi saziņā ar Maksātnespējas kontroles dienestu?